۱۳۸۰ آذر ۳۰, جمعه

شب يلداي همگي مبارك

هر شبتان شاد باد و آجيلي و هندونه اي و اناري و در كنار هم!!