۱۳۸۰ دی ۱۹, چهارشنبه

امروز تعطيله

اميركبير:

- ايراني با آموختن نسبت ديرينه اي دارد. اما با برتري جويي هم بيگانه نيست. آتش برتري جويي او، تمام دانش او را به باد ميدهد.

( يك نكته اي را در مورد اميركبير فهميده ام. آنهم اينست كه ايشان يك كتابخوان حرفه اي بوده تند و هر شب بمدت يكساعت مطالعه ي آزاد داشتند.)

امام صادق:

- دوست دارم جوانان را بر يكي از اين دو حال ببينم. يا بصورت عالم و دانشمند و يا بصورت دانشجو و مشتاق علم.... (بحارالانوار)

- به يكديگر هديه بدهيد تا مهر هم در دلهايتان بنشيند. هديه كينه ها را مي زدايد....(كليات الخصال-ج1-ص22)

- با رفتارتان خلق را به راه درست هدايت كنيد، نه با گفتارتان. (قرب الاسناد/39)دوستتون دارم.............محمد