۱۳۸۴ فروردین ۵, جمعه

کار خلاقانه چه جور کاریه؟

درکاری باید خلاقیت به خرج داد که ارزششو داشته باشه ؟،همه تحسین کنند،بهمون جایزه بدن،معروف بشیم.
خوب ،پس باید دست رو دست بذاریم منتظر باشیم تا بالاخره بخت واقبال در خونه ما رو بزنه و یه فکر بکر
بیاد به سراغمون!!!!! این اتفاق شاید یکبار تو زندگی ما بیفته!شاید هم اصلا نیفته!
نه فایده نداره ،این طوری فکر کردن اصلا حال نمی ده.یه جوره دیگه:
"هر کاری که انجام می دهیم ،اگر اونو از روی لذت وشادمانی انجام بدیم ،عاشقانه انجامش بدیم، اگر این کار
از روی سود جویی محض نباشه ،اون وقت خلاق و مبتکرانه ست. خلاقیت یعنی به هر کاری که به ان
مشغولی، عشق بورزی، ان را جشن بگیری، شاید هیچکس به ارزش کار تو پی نبرد اما تو از ان لذت
می بری، ارزش کار تو درونی است.اگر به دنبال اوازه و شهرت هستی و فکر می کنی هر وقت مثل پیکاسو
مشهورشدی ان وقت ،خلاقی به خطا رفته ای.اگر شهرت خود به خود در پی امد ،چه بهتر.
اگر شهرتی در کار نبود،باز هم چه بهتر!
ملاک شهرت نیست.نکته مهم اینه که تو هر کاری میکنی از ان لذت ببری و با ان عشق کنی.وقتی کاری که
می کنی ،راز ونیاز عاشقانه با معشوق باشد،انگاه خلاق می شوی.کافی است دستی از روی
عشق و نشاط به سر چیزی پیش پا افتاده و کوچک بکشی تا به چیزی خارق العاده و شگفت انگیز بدل
گردد."(اوشو)
اگه اینطور فکر کنیم هر کدوم از ما خلاقیم ،و در هر لحظه از زنگی مون می تونیم کاری شگفت انجام بدیم.ببینم
تو هفته چندتا کار خلاقانه می تونم انجام بدم؟یکی؟دو تا ؟ده تا؟ ...........
مرجان