۱۳۸۴ خرداد ۱, یکشنبه

خدايا:

به من توفيق جهاد بي سلاح
.. روزي کن.

ع. شريعتي
__________________________________

"وقتي با صخره مواجه مي‌شوي، به جاي آنكه آن را بشكني، سعي كن آن را دور بزني!"

...محمد