۱۳۸۴ مرداد ۴, سه‌شنبه

از جنس ِ خستگي نيستي.

انسان داراي روح نيس. انسان خودشِ روحه. شما روحي هستي که در يك جسم حبس شدي. جسمي نيستي که توت روح هم باشه. فرقش خيليه. يه ذره فکرش رو بکن.

به قول مولوي

باده از ما مست شد؛ ني ما از او

يعني تو خودت شادي هستي. دنبال ِ شادي برا چي چي مي گردي؟ شادي از ما شاد ميشه. اگه ما شاد ميشيم اينطور نيست که شادي اومده سراغمون و پيدامون کرده. بعدش هم چند دقيقه ديگه در مياد از توي ما و ميره سراغ ديگري.

اين نيس. اين همه عارف و پيامبر اومدن که به ما بفهمونن که اين درست نيس. اصلش اينه که وقتي شادي و غصه نداري اين تو هستي شادي رو شاد کردي و خون تو رگهاش ريختي. زنده ش کردي. اگه ما نباشيم هيجوقت شادي شاد نمي تونه باشه. دنيايي که توش جانداري نيست جاي شادي نيس.

بهشت هم بي ما اصلا شادي نداره. اين تويي که شادي رو مي توني ببري اونجا. بهشت جاي آدماي شاده. آدمايي که غصه دارن رو اصلا اونجا راه نمي دن. اون غمي هم که عرفا ميگن يه جور اشتياقه و يه جور وجده. از جنس ِ خستگي نيس.

قالب از ما هست شد. ني ما از او

ما قالبي براي روح نيستيم. ما خود ِ روحيم که سر از خاک در آورديم. فکر نکنيم روح چيزيه که نمي تونه ماده بشه. روح در واقع وجه ِ پيشرفته ي ماده س. ارتقا يافته تره. روح مي تونه سنگين بشه و وصل بشه به کربن و سديم و ... . اما بر عکسش رخ نميده. هيچوفت ترکيب مواد نمي تونه روح بشه. روح مثل اينترنته. به همه ي سايتها وصله اما هيچکدوم از سايتها رو نمي شه گفت اينترنته. اينترنت چيزي وراي سايت شفاست. روح هم چيزي وراي بدنه. چيزيه از تو که به همه جا وصله.

وقتي يه روز ِ عيد يکي به شمس گفت: آقاي شمس تبريزي؛ عيد شما مبارک؛ شمس گفت: «ايام را از وجودِ تو مبارک باد. مبارک تويي!» يعني بايد به روزها تبريک گفت که ما آدما رو مي بينن! مبارک ماييم نه فلان روز! روزها بايد به هم تبريک بگن که مثلا: هي سه شنبه! موقعي که تو روشن بودي همه شاد بودن. تبريک!! و سه شنبه هم به روزهاي ديگه جواب بده: ممنون از تبريکتون.

اي به زمين بر، به فلك نازنين
نازكش ات هم فلك و هم زمين

ما موجودات خاكي نيستيم كه به بهشت مي رويم. ما موجودات بهشتي هستيم كه از خاك سر بر آورده ايم.

... محمد

You are the light of the world - flash movie تو نور ِ زمين هستي