۱۳۸۴ مهر ۱۴, پنجشنبه

خدا در خيال ِ كودك

Joy of fasting 1
------------------

گويند خدا بالاست
اما اگر به فراز ِ كاج نگاه كني
نخواهي ديدش. راستي چرا؟

اگر اعماق ِ معدن ها را بكاوي
او را در طلاي معادن نخواهي يافت
اگرچه اين نور ِ اوست
كه در هر چه شكوهمند است، مي درخشد.

چقدر او خوب و مهربان است!
كه روي حقيقت ِ زمين و آسمان روكش انداخته
و خود را همچون عشقي،
كه مثل رازي در قلب حبس مي شود،
در پرده قايم كرده است.

اما
من همچنان حس مي كنم
آغوش ِ گرم ِ او،
از همه ي آفريدگان
و هر چه كه به چشم و گوش مي آيد،
به سوي ِ من گشوده شده است.

مثل اين مي ماند
كه مادر ِ مهربانم نيمه شب
لبهاي مهربانش را بر پلكهاي بسته ي من مي نهد،
مرا نيمه بيدار مي كند،
و مي گويد:“
نازنين،
حدس بزن چه كسي تو را در تاريكي بوسيده است؟!“

Elizabeth Barrett Browning
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
در اين ۴ سال در هر ماه رمضان مطالب بيشتري نوشتم. امسال هم سعي مي کنم.

... محمد