۱۳۸۴ بهمن ۲۹, شنبه

هنر ِ پیکر بینی

قبلا در شفا هنر تخم مرغ گری و هنر رویا نگاری و هنر شن نگاری معرفی شده بودند. امروز هنر جدیدی دیدم که دوست دارم معرفی کنم. پیکر بینی هنری است که در آن ابعاد برعکس می شود. شیرینی ِ کوچک و آدم ِ بزرگ می شود آدم ِ کوچک و شیرینی ِ بزرگ. بسیار بسیار زیباست. چقدر زیباست که هنر معاصر در برخی گوشه ها جوانه هایی میزنه که به همان معنای هنر قدیم وفادار است. چقدر عالم ِ هنر امنه.... محمد