۱۳۸۴ بهمن ۳۰, یکشنبه

و خداوند عشق را آفرید

((رودها درجاری شدن و علفها در سبزشدن معنی پیدا میکنند.
کوهها با قله ها و دریاها با موجها زندگی پیدا میکنند .
وانسانها همه انسانها
با عشق فقط با عشق
پس بار خدایا بر من رحم کن بر من که میدانم ناتوانم رحم کن.
باشد که خانه ای نداشته باشم . باشد که لباس فاخری
بر تن نداشته باشم. باشد که حتی دست و پایی نداشته باشم
باشد که نباشد هرگز نباشد
که در قلبم عشق نباشد .))

برگرفته از سریال( و خداوند عشق را آفرید ) شبکه3 ایران

چند روز پیش یکی از استادهامون بحثی رو سر کلاس شروع کرد
که چه جوری حتی اتم یه ماده ساده و معدنی هم دارای
روح و میل به شناخته شدنه و اینکه خودشون چه طوری با خوندن
آیه الکرسی قبل از شروع آزمایش از غیرممکن ترین واکنشها
محصول گرفتن.
خدا اون میلی رو که باعث به وجود اومدن هستی شد
میل به شناخته شدن و درک شدن رو در ذره ذره هستی قرارداده
و اون میل که از جنس خودش بود چیزی جز عشق نبود .

((و خداوند عشق را آفرید
در روز اول در روز دوم در روز سوم در روز چهارم در روز پنجم
در روز ششم و در روز هفتم
و خداوند در تمام روزها عشق را آفرید .))

برگرفته از سریال( و خداوند عشق را آفرید )

مهزاد