۱۳۸۵ فروردین ۲۱, دوشنبه

دفاع از دین

امروزه اکثر تبلیغ کننده های مذاهب برای دعوت مردم به دینشون از عنوانهای عشق و شادی و .... استفاده میکنن فرقی هم نداره چه دین و مذهبی تقریبا در همه مذاهب هستند به خصوص مذاهب مربوط به ادیان الهی .

عشق مفهومی پر از احترام و مسئولیته نسبت به همه چیز اما عشقی که این افراد تبلیغش رو میکنن از جنس بی خیالی و تعصبه نه مسئولیت و همین موضوعه که جنگهای قومی و نژادی و .... راه میندازه .

عشق واقعی همه چیز رو می پذیره حتی مخالفت رو . نابود نمیکنه تغییرمیده .

کسانی که به نام دفاع از مذهب جنگ شیعه و سنی _ کاتولیک و پروتستان و غیره راه میندازن چه از روی تعصب و چه از روی غرض نه فقط دشمن همون مذهب که دشمن انسانیتند چون بر اساس تعصباتشون همه چیز رو توجیه میکنن حتی کشتن آدمها رو .

حضرت محمد زمان فتح مکه مردم بت پرست یا غیر مسلمان رو که دشمنان و مخالفانش بودن رو تار و مار نکرد بلکه کاری کرد که کافرها مسلمان بشن و پیروان ادیان دیگر هم با مسلمانها دوست باشن تا در صلح کنار هم زندگی کنن .

اولین قدم برای دفاع از دین پیروی از دین و پیامبرش است .

مهزاد