۱۳۸۵ تیر ۱۴, چهارشنبه

ایتالیا ایتالیا !

آخ من دلم خنک شد ایتالیا برد تلافی باخت ناجوانمردانه آرژانتین رو در آورد

ولی واقعا این ایتالیا عالی بازی کرد البته سخته که بگیم قهرمان میشه

ولی واقعا لیاقتش رو داره .

من آخر بازی ها رو خیلی دوست دارم یه تیم برنده اس و همه دارن

شادی میکنم و چند قدم اون طرفتر تیم بازنده و طرفدارش دارن گریه میکنن و

ناراحتن درست مثل زندگی! ولی وقتی همه برمیگردن خونه هاشون(خونه واقعیشون)

دیگه غم و شادیها فراموش شده ...

مهزاد