۱۳۸۵ مرداد ۹, دوشنبه

حقوق بشر = زرشک

دیروز بعد از قضیه قانا وقتی سخنگوی دولت اسرائیل داشت

با سی ان ان مصاحبه میکرد و فقط کارشون رو توجیه میکرد

مجری سی ان ان آنچنان پرید بهش و حالش رو گرفت که انگار

این یه کانال ایرانیه نه آمریکائیه . واقعا افتضاحه پناهگاها رو بزنی

وکلی آدم به خصوص بچه ها رو بکشی بعد بگی ببخشید یه اشتباه بود!

عمیقا متاسفم ! خب مسلما این کار پاسخ داده میشه انگار دو طرف

دوست دارن که جنگ ادامه پیدا کنه و از آدمها هم فقط به عنوان سپر بلا

استفاده بشه ، شده قضیه لحاف ملانصرالدین_ .

این همه کشته برای چه منفعتی ؟ به چه قیمتی؟