۱۳۸۵ تیر ۱۹, دوشنبه

فینال

فینال جام جهانی با صحنه ای عجیب تمام شد. کله زدن ِ زیدان به ماتراتزی. از آرامترین بازیکن جام جهانی خیلی بعید بود. همه ی دنیا درباره ی این صحنه مطلب نوشتند. یک خبرنگار ِ آمریکایی از روزنامه ی گاردین هم «حدس» زده که ماتراتزی گفته باشه تروریست به زیدان. چون این ابرقدرت ِ فوتبال اهل الجزایره و مسلمانه می تونه چنین چیزی موضوعیت داشته باشه اما من بعید می دونم که زیدان ِ همیشه آرام با این حرف تحریک بشه. من حدس تهدید شدن از طرف ِ مافیای ِ ایتالیا رو می زنم. این موضوع فعلا بسیار مهمه و امیدوازم زیدان بگه که چی بهش گفته ماتراتزو.

اینالیایی ها در نیمه ی دوم شدند عین ِ پرتقال ِ چاخان و خطاساز. مطمئنا قوی ترین تیم فرانسه بود. هرچند که من از باختشون ناراحت نشدم.

... محمد