۱۳۸۵ تیر ۲۰, سه‌شنبه

غیر ممکن وجود نداره

هیچ چیز غیر ممکن نیست اینو باور کن تو میتونی

چون همه چیز برای موفقیت تو ساخته شده .

گوش کن ببین عطار چی میگه:

از حقارت سوی خود منگر بسی

زانکه ممکن نیست بیش از تو کسی

اگر راه وهدفی که داری دنبال میکنی درست باشه مطمئن باش که موفق میشی .

مهزاد