۱۳۸۵ تیر ۲۰, سه‌شنبه

فیتبال!

کل دنیا کارو زندگیشون رو ول کردن که بفهمن چرا زیدان با سر زد تو شکم ماتاراتزی؟

خب که چی حالا اگه این رو هم بفهمیم دیگه همه مسائل و مشکلات دنیا حل میشه

و بیکار می مونیم.

واقعا بشریت با چه مشکلاتی دست به گریبان است !

اگه موقع بازی دقت کرده باشید یه پروانه سفید وسط زمین هی میرفت این ور و اون ور.

توی مسیر توپ هم حرکت میکرد حالا این وسط چیکار میکرد دیگه من نفهمیدم

حتما اونهم از فوتبال خوشش اومده . نکنه داور پنجم بود!!!!

مهزاد