۱۳۸۵ مرداد ۱۶, دوشنبه

مرحومۀ کلون شده!

این بره کوچولو اولین گوسفند حاصل از کلونینگ ایرانیه البته متاسفانه

بیشتر از چند دقیقه زنده نمونده چون نتونسته از جفت جدا و از رحم مادرش

خارج بشه و چون نارسایی تنفسی داشت با سزارین از رحم مادر آوردنش

بیرون ولی خوب عمرش به دنیا نبود! دیروز که رفته بودیم پژوهشکده رویان

دکتر سامانی که مدیر روابط عمومیه آنچنان با حسرت از علت مرگش حرف میزد

که انگار بچه خودش بوده! البته هنوز چند تا گوسفند دیگه با جنین کلون شده

آماده زایمان هستن تا ببینیم چه شود. قراره در ادامه گونه های در حال انقراض

رو شبیه سازی کنن مثل یوزپلنگ ایرانی . علاوه بر این بخش درمان ناباروری

رویان امثال 3500 نوزادانسان رو از طریق آزمایشگاهی ایجاد کرده در حالی که

آمار اروپابرای ایجاد نوزاد در زوجهای نبارور در سال 2004 فقط 350 تا بوده .

این رو گفتم که بدونید هنر نزد ایرانیان است و بس !

چون مال ما یه صفر بیشتر داره!

مهزاد