۱۳۸۵ شهریور ۱, چهارشنبه

هیجدهمین پادکست شفا

هیجدهمین پادکست شفا آماده ی دانلود شدن است. موضوع این برنامه زمان و زمان بندی است که دکتر الهی قمشه ای راهنمایی دلسوزانه می کنند.

لطفا مرا از نظراتتون مطلع کنید.

... محمد