۱۳۸۵ مرداد ۱۹, پنجشنبه

طواف

اگر با پا بیایی باید بگردی ، برو با دل بیا تا من بگردم