۱۳۸۵ شهریور ۱۴, سه‌شنبه

فرارِ فکری!

دلم از وحشت ِ زندان ِ سکندر بگرفت
رخت بربندم و تا ملک ِ سلیمان بروم
(حافظ)

چه طور میشه از زندان ِ آجری در رفت؟ با آرام و بی سر و صدا در رفتن از راههای کم رفت و آمد و ساعات ِ کم رفت و آمد! چطور میشه از زندان ِ فکری در رفت؟ همونجوری!

دلم می خواد از این زندان ِ ترسناک ِ فکرهای خسته کننده برم بیرون. اگه اینطور بشه تا ته ِ آرزوهام، تا ملک ِ سلیمان ِ خودم، میروم.

... محمد

عکس: زندان اسکندر در یزد. حافظ دقیقا همین زندان رو اشاره کرده.منبع عکس