۱۳۸۵ شهریور ۱۶, پنجشنبه

تار عنکبوت
غصه هاي اين دنيا از تار عنكبوت ضعيفتره. بهشون نبايد بها داد...

...

یادم ِیه زمانی این جمله من رو از تارهای عنکبوت لعنتی که به زندگیم وصل شده بود نجات داد.


...هدی