۱۳۸۵ مهر ۴, سه‌شنبه

چرخ بر هم زنم
چرخ بر هم زنم ار غیر مرادم گردد
من نه آنم که زبونی کشم از چرخ فلک

حافظ...هدی