۱۳۸۵ شهریور ۱۲, یکشنبه

دين و آيين چه كسى بهتر است از آن كس كه خود را تسليم خدا كند ،
و نيكوكار باشد،
و پيرو آيين خالص و پاك ابراهيم گردد؟

و خدا ابراهيم را به دوستى خود، انتخاب كرد.

قرآن 4:125