۱۳۸۵ مهر ۵, چهارشنبه

The joy of Fasting, Day 3


امسال هم مثل تمام 5 سال گذشته در ماه رمضان سعی می کنم (می کنیم) که تقریبا هر روز مطلب بنویسیم. مطالبی تحت عنوان The joy of fasting.

امروز از جشن تانابانا در ژاپن می گم.

هفتم جولای روز جشن تاناباتا هست. داستانهای زيادی در مورد تاناباتا وجود داره. تـانـابـاتـا نام يك افسانه‌ی زيباي چيني است كه ساليان سال پيش از اين به ژاپن آمده است و امروزه ديگر رنگ و بوي ژاپني گرفته.

خلاصه ماجرا اينه که دو تا ستاره که عاشق و معشوق هم هستن به نامهای Altair و Vega كه توسط راه شيری از هم جداشدن، شب هفتم جولای به هم ميرسن و ديداری تازه ميکنن. به خاطر همين اين روز رو جشن می گيرن و از روزها قبل مردم آرزوهاشون رو، روی نوارهای باريک کاغذهای رنگی می نويسن و به درخت بامبو آويزون می کنن تاآرزوهاشون برآورده بشه.
ِتوضيحات كاملش رو می تونين از اينجا بخونين.

... محمد