۱۳۸۵ آبان ۵, جمعه

بیست و دومین پادکست شفا

نمایشنامه ای با اجرای خودم ! امیدوارم مفید باشه.

از اینجا

ـ كوري (1995 ـ Blindness) نوشته ی ژوزه ساراماگو

در شهري بدون نام و زماني بدون تاريخ، ناگهان مردي پشت يك چراغ راهنماي رانندگي كور مي شود. كوري مرد نه يك كوري سياه بلكه نوعي شناوري در مهي روشن است.

دزدي مرد كور را ـ شايد از روي ترحم ـ به خانه اش مي رساند اما خودروي او را مي دزد.
مرد كور با كمك همسرش، به مطب يك چشم پزشك مي رود تا بلكه علت نابينايي خود را دريابد. اما چشم پزشك هيچ دليلي براي كوري وي نمي يابد. او حتي در كتابهاي پزشكي اش هم چنين نمونه اي را نخوانده است.

كوري سفيد چون بيماري اي واگيردار گسترش مي يابد... منبع

... محمد