۱۳۸۱ شهریور ۵, سه‌شنبه

بسوي بهشت روانه شو


اگر نمي خواهي شاهراه باشي

كوره راهي باش،

اگر نمي خواهي خورشيد باشي

ستاره اي باش،


مقدار،

نشانگر پيروزي و شكست نيست.

بهترين هر آنچه خواهي باش.

(داگلاس مالوت)اگر روي زمين ثروت كافي براي خريدن قصري را نداري

بايد اول آن را در آسمان بنا كني

پس از چندي يك شهابسنگ آن قصر را براي تو به زمين مي آورد.

(هنري ديويد تورو)زندگي، گره اي نيست كه در جستجوي گشودنش باشيم،

زندگي واقعيتيست بسيار مفيد

كه بايد تجربه اش كرد.

(سورن كي ير كگا آرد)مي داني چرا مستقيما بسوي بهشت نرفتي؟

چون تو آرزوهايي داشتي كه برآورده نكرده بودي،

همچون خلاقي كه خلق نكرده بود.

اينك مجوز زندگي محدود در اين كارگاه بينهايت را داري،

طرحي از موفقيت را كه در سر داري، از صخره هاي بيستون بتراش،

و براي حسرت به دلان آينده بجا بگذار.

و بسوي بهشت روانه شو...

(محمد ح. انصاري)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صفحه ي جديد شفا با مطالب روزانه اي از ديپاك چوپرا و آنتوني رابينز و گروههاي آنها و نيز و عكسهاي زيباي نشنال جيوگرافي مدتيست به دست يكي از عزيزان تيم شفا افتتاح شده است. از آنجا مي توانيد مطالب همين سايت شفا را هم بگيريد. دوستدارتان