۱۳۸۱ شهریور ۱۲, سه‌شنبههديه اي از سوي وب نويس persian girl به شفا. (تشكر!)لوگو (تبليغ) شفا بشكل زير آماده شده كه براي دربافت كد آن مي توانيد به صفحه ي جديد شفا برويد.

shefa