۱۳۸۱ آبان ۹, پنجشنبه

دوره

... زندگي سخاوتمند است و انسان، تنگ چشم. (جبران خليل)+ در ذهن الهي ”از دست دادن“ معني ندارد.

+ خداوند هرگز شكست نمي خورد.+ چون با خدا همراهم، زماني وجود ندارد كه تنها باشم.

+ من مشتاقانه هر تغييري را مي پذيرم. زيرا خدا از من داناتر است.+ نعمتهاي خداوندي براي همه فراوان است. از جمله براي من.

+ در ذهن خدا ”مانع“ وجود ندارد. ...(خانم ” لوئيز هي“)

... خوشا بحال شما كه اكنون گرسنه ايد، زيرا سير خواهيد شد.

خوشا بحال شما كه اينك گريانيد، چرا كه خواهيد خنديد. ...(عيسي مسيح)... به آنچه اميدى به آن ندارى اميدوارتر باش تا آنچه به آن اميدوارى.

همانا برادرم موسى به‏سوى آتش رفت، اما خداوند با او سخن گفت. ... (پيامبر اكرم - كنزالعمال)... سخنان سودمند را بياموزيد، همانند كالبد زنده اي باشيد كه بصورت فعال خوبيها را جذب و بديها را دفع مي كند. سخن حق را از هر كس باشد بپذيريد. ...(عيسي مسيح)... پذيرش عيبهايت، تو را دوست داشتني تر مي كند. ...(ديويد ويسكات)... هيچ وقت نگو او مرا ترك كرد. بگو من براي نگه داشتنش چه اقداماتي كردم؟! ... (مهاتما گاندي)... هر كس به ديگري زياني برساند و يا ضربه اي به كسي بزند، بيشترين زيان را خود از آن خواهد ديد، چرا كه هركس در دادگاه عدل الهي در برابر اعمال نارواي خودش مسؤول است. ...(دكتر وين داير)... دو راه براي زندگي وجود دارد. يكي اينكه فكر كني هيچ معجزه اي براي تو رخ نمي دهد. ديگر اينكه فكر كني كه همه چيز در زندگي تو معجزه است. ...(آلبرت انشتين- وصيت نامه)... چيزي خطرناكتر از اين نيست كه به خودمان اجازه ي اينگونه فكر كردن را بدهيم كه كارهايمان بي اهميت اند. كارهاي ما يا چيزي را مي سازند و يا خراب مي كنند. پس همه ي كارهاي ما حتا به اندازه ي نوك سوزن هم كه باشند اهميت دارند و در سرنوشت ما نقش بازي مي كنند. ...(آنتوني رابينز)... به ميانسالان كنوني نگاه كنيد. اينان در گذشته به شيوه اي تربيت شده اند كه از پدرشان بترسند. از مادرشان بترسند و از فرط ترس به آنها احترام بگذارند. حالا كه به سن ميانسالي رسيده اند، ببينيد بيماريهاي جلدي اين ترس چقدر زياده. فشار خون، ميگرن، زخم معده، زخم اثني عشر، زخم روده، ناراحتي هاي كبدي، ناراحتي اعصاب، ناراحتي قلبي و ... شيوه ي تربيتي براي جوانهاي دنيا الان عوض شده و به سوي شوق و ايجاد انگيزه ميل پيدا كرده. در جوانهاي كنوني ميتوان چشمه هاي زلالي از انگيزه را پيدا كرد. ...(خانم دكتر فردوسي پور)... ايراني با آموختن نسبت ديرينه اي دارد. اما با برتري جويي هم بيگانه نيست. آتش برتري جويي او، تمام دانش او را به باد ميدهد. ...(اميركبير)مرتضي