۱۳۸۳ خرداد ۹, شنبه

مردم بهتر است در اين شرايط در فضاي باز و غيرمسقف بخوابند و از خوابيدن كنار پنجره‌هاي بزرگ، بوفه‌هاي سنگين، اشياء شكستني، و از اين قبيل خودداري كرده، تابلوها را به ديوارها محكم‌تر كنند و ظروف نسبتا سنگين را در طبقات پايين كابينت‌ها جاي دهند.با توجه به كوتاه بودن زمان زلزله، از لحظه وقوع تا تخريب احتمالي بهتر است شهروندان ساكن خانه‌هاي فرسوده و غيرمقاوم، با گشودن درهاي فرعي، راه گريز را براي خود باز گذاشته و در غير اين صورت در نقاط امني همانند زير ميزها، به ويژه ميز ناهارخوري پناه گيرند.با رعايت احتياط، نسبت به تهيه كوله لوازم مورد نياز از جمله بطري يك و نيم ليتري آب به ازاي هر نفر، غذاي غيرچرب فاسد نشدني‌ همچون گردو و كشمش براي دو سه روز، راديو ترانزيستوري، چراغ قوه، داروهاي مصرفي و مورد استفاده و البسه‌ پوشيده و ... اقدام كنند.بهتر است نخست به خدا توكل كرده و سپس آرامش خود را حفظ كنند.

SOURCEWHAT TO DO

... Mohammad