۱۳۸۳ شهریور ۱۱, چهارشنبه

دبير رياضي و فيزيك

جيم اسكالانته Jaime Escalante دبير رياضي و فيزيك.اين معلم با اجراي يك سيستم مبتني بر ”اميد به فرصتهاي فراوان در زندگي“ براي دانش آموزان فقير، به نسلي كه اصطلاحا ”نسل سوخته“ ناميده مي شوند باورانده است كه مي توان از ”دشوارترين“ امتحانات رياضي ”بهترين“ نمرات را گرفت و جالب اينكه شاگردان او كه تا ديروز تكنيكهاي جديد دزدي از فروشگاهها را بهم ياد مي دادند و جوانهاي درسخوان را مسخره مي كردند، امروز در بهترين درجات علمي مشغول تحصيلند!جيم اسكلانته به شاگردانش باورانده است كه يادگيري امري عشقيست و به پول، فشار رواني، كلاس كنكور تضميني، معلم خصوصي، خودكارهاي رنگارنگ و شير موز صبحگاهي و ... نياز ندارد. او به شاگردانش ياد داده كه چگونه «بخواهند» و چگونه «باور» كنند كه «خواستن توانستن است.» جالب اينست كه او اين ضرب المثلِ «خواستن توانستن است -دقيقا به همين معني- To desire is to be able» را از يك كتاب مربوط به فرهنگ ايراني ياد گرفته است! مهمترين چيزي كه اسكالانته به شاگردانش ياد مي دهد اين باور است كه: ”تنبلي ات امري كاملا موقتي است. اميدوار باش و بدان كه تو برتر از آنچيزي هستي كه خيال مي كني.“محمد