۱۳۸۳ آذر ۴, چهارشنبه

دانشجويي در پي حقيقت

اما نیوتن بنا بر معمول توجه چنداني به رسوم جاري نکرد و از همان روزهاي اول ورود به دانشکده بيشتر مانند يک دانشجوي دوره کارشناسي ارشد عمل کرد تا يک دانشجوي عادي سال اول دوره کارشناسي.او چيزهايي را مي خواندکه مي خواست بخواند و چيزهايي را مطالعه مي کرد که به مطالعه انها علاقه داشت

نيوتن در يکي از روزهاي سال 1663يا 64 شعار زير را در کتابچه يادداشت خود وارد کرد:"افلاطون دوست من و ارسطو هم دوست من است ،اما بهترين دوست من حقيقت است

تصور یک فیزیکدان از خودش :من نمي دانم به چشم مردم دنيا چگونه مي ايم،اما در چشم خود به کودکي مي مانم که در کناردريا بازي مي کند و خود را هر زمان به يافتن ريگي صافتر يا صدفي زيبا تر منعطف مي کند،در حالي که اقيانوس بزرگ حقيقت همچنان،نا مکشوف مانده و در جلوي او گسترده است.

منبع:کتاب هايزنبرگ احتمالا اينجا خوابيد

ذهن تون همیشه زیبا باشه....مرجان

--------------------------
Join us in the community of Shefa in Orkut!
--------------------------