۱۳۸۳ آبان ۱۷, یکشنبه

پوچي يا انگيزه؟

اين لينک رو براي استاد راهنمام فرستادم با اين توضيح که تاريخها رو دونه دونه از ۲۲ فوريه تا ۸ ژوئن ببينيد.مي خواستم ببينم که از نظر يکي از برجسته ترين فيزيکدانان معاصر که تمام عمرش رو صرف شناختن اون «يک‌» يگانه ي عالم کرده چي ميگه.او نوشت:«متشکرم محمد.

خيلي زيباست!

تمثيلي از زندگيست اگر اشتباه نکنم.

فکر کنم بين بودهيسم تبت و عرفان ايراني ارتباطي بشه پيدا کرد.»اين ميتونه يه زمينه ي خوبي براي تحقيق اهل دانش باشه. حتا ميتونه يه تز عالي دکترا بشه براي علاقمندان. اگه کسي درباره ي اين ارتباط بيشتر ميدونه لطفا در بخش نوشته هاي شما براي همه بنويسه. چون براي من و خيليها جالبه!شما راجع به اون عکسها چي فکر ميکنين؟ اگه چيزي خواستين بگين در بخش نوشته هاي شما بنويسيد يا به اين جيکنامه بفرستيد. gmail.com [ات] dydarteam

برداشتهاي خوب اينجا توشته خواهد شد.

... محمد--------------------------

Join us in the community of Shefa in Orkut!

--------------------------