۱۳۸۵ تیر ۲۹, پنجشنبه

عمر نو نو می رسدحافظ به گل که نگاه می کنه، فقط گل نمی بینه. اگه گفتین چه چیز ِ دیدنی ِ دیگه ای می بینه و اون رو نسبت به جایی که گل هست کجا می بینه؟

هر زمان نو می شود دنيا و ما،
بی خبر از نو شــدن، اندر بقا.

عمر، همچون جوی، نو نو می رسد
مستمری می نمايد در جسد.

پس تو را هر لحظه مرگ و رجعتی ست،
مصطفی فرمود دنيا ساعتی ست.

... محمد