۱۳۸۵ آبان ۲۷, شنبه

زشتی تمایل داره به پنهان شدن

دانشجویی کارت دانشجویی نشون نمی ده به مامور انتظامات دانشگاه. طبق قانون ِ کتابخانه ی دانشگاه UCLA انتظامات حق داره بیرونش کنه.بیرون نمی ره. انتظامات ِ دانشگاه با پلیس تماس می گیره. پلیس میاد و به دانشجو میگه برو بیرون... تا اینجا جوان کله خری کرده. بعد پلیس به دانشجو شک نه چندان ضعیف میده. شاید طبق قوانین یک بار برای بازداشت بشه شوک داد. اما چند بارش خیلی سوال برانگیزه.

یه جوان دیگه ای میره جلوی پلیس و میگه می خوام اسمت رو از یونفورمت بخونم. پلیس میگه برو عقب وگرنه تو هم شوک میدم. دو یه بار آدمهای مختلف می خوان Badge مامور رو بخونن و پلیس تهدیدشون می کنه. اینجا دیگه پلیس دیوانه و مست ِ زورش شده. اشتباه در اشتباه داره می کنه و از قدرتش سو استفاده می کنه.

جوانی از این صحنه ها فیلم میگیره با موبایلش. دیروز تمام دانشجوهای دانشگاه UCLA بر علیه ِ اقدام ِ پلیس اعتراض کردن.

چقدر موثره ویدیوهای شخصی و چقدر اثر مهمی داره در انسان کردن ِ انسان.اینه که میگن اگه کاری که می کنی فیلم برداری بشه و برای همه پخش بشه و تو خجالت بکشی اون کار حتما کار ِ بدیه. خوبی دوسته با آشکار شدن و شفافتر شدن. این بدیه که دنبال یه گوشه ای می گرده که پنهان شدن. مثل اون شعر ِ ویلیام بلیک که میگه

من به هستی نگاه کردم. یه خوب دیدم. مثل ِ یه قطره. یه بد دیدم. مثل یه دریا. و دیدم که اون قطره داشت شجاعانه خودش رو آشکار و آشکارتر می کرد. و اون دریا با اون همه عظمتش دنبال ِ یه جایی می گشت که خودش رو پنهان کنه.

با مبایل ها میشه از شکستن ِ حرمت ِ قانون فیلم گرفت.دانشجویی در این ویدیو بلاگ دو درس می گیره از این اتفاق و میگه که دو طرف اشتباه کردن.

... محمد