۱۳۸۶ اردیبهشت ۱۲, چهارشنبه

پادکست 28 شفا - سخنرانی دکتر قمشه ای


Title: Shefa podcast پادکست ِ شفا
Episode: Shefa 28

جدیدترین سحنرانی دکتر الهی قمشه ای در کانون توحید لندن

بسیار شنیدنی!

http://shefa.podOmatic.com/entry/eg/2007-05-01T14_14_28-07_00
Enjoy!


... محمد