۱۳۸۶ اردیبهشت ۱۴, جمعه

دلم مي خواهد همه تجربه كنندیاد سفر اولین فضانورد زن ایرانی، انوشه انصاری می افتم و دست نوشته های او، هنگامی که برای اولین بار از آن بالا بالا ها با منظره ی زمین مواجه شده بود و ...:

"بالاخره بعد از اينكه در مدار زمين قرار گرفتيم توانستيم كمربندهاي محافظ را باز كنيم . بالاخره توانستم از آن بالا به بيرون نگاه كنم و زمين را براي اولين بار از آن بالا ببينم . آن موقع اشك هايم جاري شد. نمي توانستم نفسم را بيرون بدهم . حتي همين حالا كه دارم در مورد احساس آن موقع مي نويسم اشك هايم جاري مي شود. زمين آنجا بود زير اشعه هاي گرم خورشيد... كاملا آرام و كاملا در صلح ، كاملا پر از زندگي ، بدون نشانه يي از جنگ ، بدون آنكه مرزي در آن قابل شناسايي باشد، بدون هيچ مشكلي ، فقط زيبايي مطلق . واقعا دلم مي خواهد همه مردم جهان آن حسي را كه من تجربه كردم تجربه كنند، بخصوص آنهايي كه روساي دولت هاي جهان هستند. شايد اين تجربه ديدي جديد به آنها بدهد و باعث شود كه آنها براي «صلح » تلاش كنند.
خب فكر مي كنم تا همين حد براي اولين ارسال بس باشد. در ارسال بعدي ام كلي چيزهاي جديد برايتان خواهم نوشت . گرسنه ام و مي خواهم غذاي فضايي بخورم . همين حالا از روي اقيانوس اطلس به سمت مكزيك در حال حركت هستيم ..."