۱۳۸۶ شهریور ۲۰, سه‌شنبه

لذت ِ کشف کردن رو بردم

ویدیو:


ریچارد فاینمن

وقتی دبیرستان می رفتم یه جمعی بود که تنها کارش این بود که تعیین کنه دیگه کی افتخار ِ این رو داره که به ما ملحق بشه. من کاری کردم در فیزیک. لذت ِ کشف کردن رو بردم. همکاران ِ من کار من رو پذیرفتن و تو آزمایشگاه ما دیدیم که کشف رو. این ها همه افتخارات ِ واقعی است که من از آن لذت می برم. افتحاراتی مثل ِ جایزه ی نوبل واقعی نیست...

مربوط:
خدا ریچارد فاینمن را انتخاب کرد

Excerpt: Richard Feynman:I don't like honors.