۱۳۸۶ مهر ۱۰, سه‌شنبه

خدا چه جوری با ما تماس می گیره؟

The joy of Fasting-Day 16

خدا چطور ما رو می بینه؟
آیا فکر می کنین اینجوری
یا اینجورییا هر دو؟

چه جوری صدامون رو میشنوه؟ تک تک یا همه ی صداها را با هم می شنوه؟ آیا صداهای بلند رو بلند می شنوه یا یه همه رو مثل هم میشنوه؟

این سوالاتیه که ملا صدرا سعی کرد جواب بده. اون زمان فکر کردن به این سوالها در حوزه کفر نبود اما مطرح کردن این سوالها خارج از حوزه مجازات داشت! به همین خاطر هم اونطور براش دردسر درست شد و تبعید شد. اما ملاصدرا تنها متفکر جدی ِ اون قرن به حساب میاد در ایران. بقیه خیلی کار جدی ای نکردن. واقها باید به این سوالها فکر کرد و مهمتر اینکه در موردش کتابهای جدی خوند. در مورد ملاصدرا باید دانست. این آدم رو واقعا باید شناخت. چقدر این آدم حرفهای تازه ای زده که برای ماها الان هم بسیار تازه است. آدم که می خونه فکر می کنه این حزفها رو یه برنده ی جایزه ی نوبل فیزیک گفته!!

... محمدExcerpt: How is the way God look at us? From up to bottom or from inside out, or both? How he contacts us? Have you ever thought on it? Mulla (Mola) Sadra in 17th centurey was one of the Iranian philosophers who was raised in the Islamic schools of Iran and due to his high level of curusity initiated breaking the tradition and allowed his students to discuss religion from out side in by asking some critial questions. Other muslim teachers were frighthening Sadra of doing this and finally they forced the king of Iran to banish Mola Sadra to a very tiny village in the centeral Iran. Sadra lived there, established a school and educated excellent philosophers and finally died in that village.