۱۳۸۶ آبان ۲۴, پنجشنبه

من درد تو را ز دست آسان ندهم


سخني از مولانا:

تن همچون مريم است و هر يكي عيسايي داريم
اگر ما را درد پيدا شود عيساي ما بزايد
و اگر درد نباشد
هم از آن راه نهاني كه آمد باز به اصل خود پيوندد
الا ما محروم مانيم و از او بي بهره

فيه ما فيه