۱۳۸۷ تیر ۲۴, دوشنبه

علت: خلاف جوانمردي پنداشتن تفنگ

resource

نيروهاي سليمان قانوني سلطان وقت عثماني درجريان لشكركشي تازه خود به ايران، 13 ژوئيه در سال 1534 شهر تبريز را تصرف كردند و سپس متوجه شروان، سلطانيه و حتي گيلان شدند.

عثماني ها با استفاده از درگيري شاه طهماسب صفوي با ازبكان در شمال خاوري ايران و دشواري هايي كه با برادرانش داشت، پاي به ايران گذارده بودند. اين بارهم مقاومت مردم معمولي محل و حملات چريكي ميهندوستانه آنان باعث بازگشت عثماني ها شد.

اين عمليات 20 سال پس از جنگ چالدران روي داد كه ضمن آن لشکرکشي هم تبريز موقتا به دست عثماني ها افتاده بودند كه اشغالگران بر اثر مقاومت مسلحانه مردم محل و حملات چريکي و مقاومت منفي به ستوه آمدند و طولي نکشيد که بازگشتند.

علت شکست ايران در هر دو تعرض عثماني، نداشتن اسلحه نوين (توپ و تفنگ) بود. سران صفويه در آن زمان بکار بردن توپ و تفنگ و کشتن افراد (حتي دشمن) را از راه دور خلاف آيين جوانمردي مي پنداشتند و با اين تفکر شمشير بلند هم حمل نمي کردند که بعدا شاه عباس اين رسم را به دور انداخت و به تجهيز ارتش با اسلحه آتشين روي آورد.Excerpt: Safavids were thinking that using gun and fighting with enemy with long range weapons are unethical and this was the reason they lost two main wars with Othmaniah and gave up Tabriz for a short while,


2 نظر:

پت گفت...

بالاخره نگفتید چرا آن را ناجوانمردانه می دانستند؟

Mohammad گفت...

ما مردم جوان مردی هستیم. شاید دلیل ناحوانمردی معلوم باشه. نبردهای امروزی مثل سابق نیست که جوانمردانه دو نفر که هم را می بینند هم را بزنند. اما به هر حال کاری که شاه عباس کرد درست بوده.