۱۳۸۸ شهریور ۳۱, سه‌شنبهما تو را پيروزى بخشيديم، [چه] پيروزى درخشانى

تا خداوند از گناه گذشته و آينده تو درگذرد
و نعمت ‏خود را بر تو تمام گرداند
و تو را به راهى راست هدايت كند

و تو را به نصرتى ارجمند يارى نمايد

اوست آن كس كه در دلهاى مؤمنان آرامش را فرو فرستاد
تا ايمانى بر ايمان خود بيفزايند
و سپاهيان آسمانها و زمين از آن خداست
و خدا همواره داناى سنجيده‏كار است

سوره فتح
آیه 4 - 1
Excerpt:

Surely we have given to you a clear victory

That allah may forgive your community their past faults and those to follow and complete his favor to you and keep you on a right way,

And that allah might help you with a mighty help

He it is who sent down tranquillity into the hearts of the believers that they might have more of faith added to their faith-- and allah's are the hosts of the heavens and the earth, and allah is knowing, wise--