۱۳۸۸ دی ۷, دوشنبه


ایرانی ها به این دلیل عاشق ِ امام حسین هستن که از خوی ِ مردانگی اش لذت می برن. وگرنه چسبیدن به دروغ که افتخاری نداره.