۱۳۸۸ اسفند ۸, شنبه

عرف جامعه

امروز مقاله ی مهمی خواندم در مجله ی دانشگاهی سوشیال سایکولوژی کواترلی (روانشناسی اجتماعی) تحتِ این عنوان:

انسان های باهوش اولویت های بر خلاف عرف (غیر طبیعی) دارند و در تکامل ِ ژنتیکی ِ انسان ها نوآوری می کنند.

نتیجه با خودتان وقتی در این مقاله خواندید:

همچنین یک تحقیق دیگر به وسیله ی کانازاوا [البته بر اساس فرهنگ ایرانی باید گفت: دکتر کانازاوا] نشان می دهد که بیشتر ِ باهوش ها رفتارهای غیر عادی دارند مثلا زودتر از بقیه بیدار می شوند با دیرتر می خوابند. چون اجداد ِ ما نور ِ غیر طبیعی نداشتند زودتر می خوابیدند.

افراد باهوش (چه سالم چه دزد) کسانی هستند که اکثرا بر خلاف نرمال های جامعه رفتار می کنند و گفتن ِ اینکه این رفتار عرف است و همه قبول دارند آنها را به شدت ناراحت و براشفته می کند. آنها رفتار ِ غیر ِ عرف گونه ی خود را تشدید می کنند. در واقع تکامل ِ مغزی انسان ها مدیون ِ همین حالات برآشفته و ضد ِ عرف گونه ی انسان های باهوش است وگرنه انسان ها نمی توانستند با این سرعت به این درجه از هوش برسند که سرطان را درمان کنند.

عرف اگر تغییر نکند جامعه مرداب می شود. اگر عده ای به جای دعا بر بالین ِ مربض نمی رفتند به بیماری فکر کنند مرده ها را بار کنند و بیشتر بفهمند و مطالب را کنار هم نمی گذاشتند که اکثر ماها از کچلی یا قانقاریا مرده بودیم. شاید هم زندگی سختی با کرم های درون روده داشتیم.

مقاله در ماه ِ مارس (هفته ی دیگر) به صورت الکترونیکی قابل دسترس می شود. اگر کسی دسترسی ندارد از دوستان دانشگاهی اش بخواهد که برایش بفرستند.
بخوانید یا با ترجمه ی گوگلی فارسی اش کنید و بخوانید
Excerpt: An earlier study by Kanazawa found that more intelligent individuals were more nocturnal, waking up and staying up later than less intelligent individuals. Because our ancestors lacked artificial light, they tended to wake up shortly before dawn and go to sleep shortly after dusk. Being nocturnal is evolutionarily novel.