۱۳۸۹ فروردین ۳۱, سه‌شنبه


هو العليم
سلام به تو كه مهربانتريني خدايا دلم قد يه قطره بارون شده و مدام به روحم ضربه ميزنه خدايا اگر روي زمين يك بشر بودي فقط يه بشر مي دونستي كه انسان بودن چقدر سخته خدايا جالب اينجاست كه همه ما فكر ميكنيم كه بهترين هستيم ومدام به كار هم كارداريم ،نه براي اينكه فكر كني ميخواهيم باري رو از دوش هم برداريم، نه !براي اين دوست داريم بدونيم تا زماني به عنوان يه نقطه ضعف به رخش بكشيم يا براي اينكه راجع به اون با ديگران حرفي داشته باشيم آخه بالاخره بايد يجوري روزمون شب بشه !!
خدايا ما همش در حال نقد هم هستيم جالب اينجاست كه كسي اين نقد رو در مقابل خود اون شخص نميگه كه حد اقل اون بنده خدا پي به اشتباهش ببره و يه فكري به حال خودش بكنه؟؟!!!!!!
خدايا اونايي كه فقيرند پولدارارو مسخره ميكنند اونايي كه پولدارند فقيرارو اوناي كه تحصيلات دارند تحصيل نكردهارو، تحصيل نكرده ها هم تحصيل كردها رو، كه معلوم نيست كجا درس خوندند كه هيچي ندارند نه معرفت نه پول!!!
خدايا اونايي كه فكر ميكنند اهل ايمانند وخرقه مسلموني به تن مثل من به كسايي كه فكر ميكنند خيلي اهل ايمان نيستند ايراد ميگرند ،اونهايي هم كه فكر مي كنند كه آدمهاي خوبي هستند ميگن آدم بايد قلبش پاك باشه مگه خارجي ها مسلمانند ،اصلا حجاب هم ندارند و همه چيز براشون عاديٍ تازه خيلي هم خوبند آخه يكي نيست بهشون بگه بنده خدا اون خارجي هم دين داره ولي مسلمون نيست بالاخره خدا رو كه قبول داره ، اصلا دينم نداره ولي ميدونه كه خوبي خوبه وبدي ، بد پس به همين پايبنده ولي من وتوكه اسممون مسلمونه پايبند به اون پيغمبري كه مارو از رهروانش ميدانندهم نيستيم بنده خدا اگه فكر ميكني كه مسلموني ، پيغمبر وقران ما يه چيزها يي رو گفته كه من وتو رو از دين هاي ديگه جدا كرده يا مسلمان هستي كه بايد پايبند گفته هاي دينت باشي يا نه مسلمون نيستي ودوست داري اونطور كه خودت ميخواهي زندگي كني ،خيلي خوب پس نگيم دينمون اسلام.
راست ميگي مسلموني به ريش وچادر نيست به تسليم خدا بودن اين يعني مسلموني ولي خدايي من تو تسليميم ؟؟!!!!
در طول روز چقدر سعي ميكنيم كه دروغ نگيم ،دردي رو درمان ودلي را شاد كنيم چقدر مواظبيم كه دل كسي رو نشكنيم و حقي رو ضايع نكنيم چقدر مواظب

حرف زدنمون هستيم
خدايا بقيه رو نميدونم حتما مسلمونند ولي تو رو به بزرگيت كمكم كه من مسلمان بشم.
خدايا بعضي وقتها با خودم ميگم كه همه ما فكر ميكنيم كه راه درست رو ميريم و ديگري داره كج ميره مثل ا ون حاجي پولداري كه چندبار، چندبار مكه ميره و همه اون رو مي بيندد و به او ايراد مي گيرند درسته كارش اشكال داره ولي چرا اوني رو كه چند تا ماشين آنچناني داره رو لايق مي دونند وبهش نميگند كه هر چيز به قدر كفايت خوبه يا به اون تحصيل كرده هايي كه از شهرستانها و روستاهاي دور آمده اند ايراد نميگرند كه بابا تو هم اشتباهاتت به اندازه هموناست، بنده ئ خوب خدا تو ازاين ادمها ايراد ميگيري كه كاري براي نيازمندان نميكنند و لي كسي نيست كه بپرسه كه شما براي روستاهاي دور ونيازمندان آنجا چه كار ميكنيد يكي نيست بگه به اون تحصيل كرده كه حالا شهر نشين شده براي كسايي كه دردشون ومشكلاتشون رو ديده چه كار كرده ، شايد اون پولداره فقر رو نديده باشه ولي تو كه ديدي تو چقدر فكر مرحمي براي زخم هاي دلشون بودي . آره هر كسي به اندازه وسعش اون پولداره از پولش و تو از علمت!!!!
خدايا بچه كه بودم آرزوهام خيلي قشنگتر بودن برعكس الان، اون وقتها اصلا خودم رو نمي ديدم انگار كه دنيام خيلي بزرگتر بود
خدايافكر ميكنم ما آدما با بزرگ شدنمون دنيامون كوچيك تر ميشه ،ميدوني ميشه يه ميز ، يه پست يه مدرك يه همسر يه فرزند
خدايا توكه بزرگي كمكم كن كه دنيام مثل بچگيام بزرگ بشه ومنهم بشم هموني كه تو ميخواي بدون خرقه بدون ريا سر شار از عشق،عشق به همه كس و همه چيز

خدايا كمك همه بنده هات كن كه تو سال جديد بديهاشون رو جذر وخوبيهاشون رو به توان برسانند واگر چيزي رو شكستن اون دل نباشه وكمك مان كن كه راه رو از بي راه پيدا كنيم ومسلمان واقعي شويم آمين