۱۳۸۹ اردیبهشت ۳۰, پنجشنبه

لای شکاف های سیمانشکل ِ زیر سه آدم رو نشون میده که توی سه مقیاس مختلف زندگی می کنن.

در هر سه شکل a و b و c یه آدم داره توی راه زندگیش میره. در هر سه مسیر دشواری های کم و زیادی هست که همه شون خیلی خیلی جالب هستن. به جالبیه کارهای سختی که ورزشکار می کنه که ماهیچه هاش بیشتر مال ِ خودش بشه.

آدم توانایی داره با نیرویی که داره بر همه ی مشکلات غلبه کنه. کسی که توی c زندگی می کنه بر برآمدگی هایی بسیار کوچکتر از مسیرهای دیگه غلبه می کنه. آدمی که در مسیر ِ a هستش بر موانعی ده هزار بار بزرگتر غلبه می کنه. پس ماهیچه هاش بزرگتره و موانع ِ زندگی ِ آدم ِ c را اصلا نمی بینه یا در حد کم می بینه.

هر سه مسیر مهم هستن. آدم ِ c بادقت ِ بیشتری داره میسری رو موشکافی می کنه. داره زندگی رو توی ابعاد ِ ریزش تجربه می کنه. خیلی چیزها می بینه که آدم ِ a اصلا نمی بینه. مثلا گیاه های بسیار کوچکی رو می بینه که از لای شکاف های سیمان میان بیرون.آدم ِ a هم منظره ی زمین رو از روی اورست می بینه که به همون اندازه زیباست.

در هر سه مسیر نومیدی هست. آدم ِ c از موانعی بلندتر از خودش خسته میشه. همنینطور هم آدم ِ a.

ماها هر کدوممون داریم توی یک مقیاس یا scale زندگی می کنیم. یمی توی میکرمترها، یکی توی میلیمتر، یکی توی سانتی متر، یکی توی متر و یکی توی کیلومتر. همه ی تجربه های ما مهمن. یکی نویسنده میشه، یکی ریاضی دان و یکی تاجر و یکی معلم. همه و مه و همه مهمند.

شما بگید که توی چه مقیاسی و با چه تجربه هایی زندگی می کنین. گاهی هم یکی رو توی یه خومواده عادت دادن به زندگی در سانتیمتر ها در صورتی که طرف باید بره توی میلیمتر ها و اینه که در جایی پدر و مادر و دوستان رو جا میذاره در سانتی مترها و میره با دوست های میلیمتری زندگی می کنه در حالی که پدر و مادرش رو هر ده پله یکبار می بینه!

... محمدExcerpt: Everybody lives in a specific scale and see the world and experience it in this way.