۱۳۸۹ آذر ۲۵, پنجشنبه

مطلب ۲۰ ثانیه ای: در زمانی مرا بدنیا آوردیمرا از خاک آفریدی. بعد در میان صلبها جایم دادی و ایمنم ساختی از حوادث ِ زمانه و تغییرات ِ روزگار. سالها گذشت و همچنان از صلبی به رحمی کوچ کردم در ایام قدیم و گذشته و قرنهای پیشین. و از روی مـِهـر و رأفـتـی که به من داشتی مرا به جهان نیاوردی. در دوران ِ حکومت ِ پیشوایان ِ کـفـر؛ آنـان کـه پـیـمان تو را شکستند و فرستادگانت را تکذیب کردند مرا به دنیا نیاوردی.

در زمانی مرا بدنیا آوردی که به آن علم داشتی و مطمئن بودی از هدایتی که اسبابش را برایم مهیا فرموده بودی؛ و در آن مرا نشو و نما دادی و پیش از ایـن نـیـز بـه مـن مـهـر ورزیدی بوسیله رفتار نیکویت و نعمتهای شایانت…

بخشی از دهای عرفه ی حسین.Excerpt: An amazing understanding of the universe

1 نظر:

هدایت گفت...

این مطلب ۲۰ ثانیه ای را در وبلاگ پائولو کوئیلو نیافتم. خیلی زیبا بود.