۱۳۹۰ آبان ۲۸, شنبه

سفر از الان به یک دقیقه بعد ِ سفید


کشیده شده ظرف ۱۰ دقیقه!
خب این سفر ِ از الان (سیاه) به یک دقیقه بعد!
از: محمد

... محمد


Excerpt: A journey from now (black) to one minute later. By: Mohammad