۱۳۹۰ اسفند ۲۶, جمعه

همکاری

بعد از تجربه ی موفق پادکست ۵۳ تصمیم داریم که پادکست ۵۴ را آماده کنیم. لطفا مطالب خود ضبط کنید با کیفیت خوب (موضوع: امید یا هر چیز مربوط دیگر) و فایل صوتی خود را به ای میل زیر
dydarteam at gmail.com
بفرستید.

- لطفا بدون موسیقی
- لطفا شفاف و بدون نویز
- همه می توانند شرکت کنند حتا کسانی که نویسنده ی شفا نیستند

مهلت: تا
30 March 2012

موفق باشید و ممنون از حضور ِ گرمتون برای امید دادن به دیگران و خود
لطفا نگید بعدا. این پادکست ها همیشگی نیستند.

شفا