۱۳۹۱ خرداد ۲۹, دوشنبه

به یاد هنرمند

گر نبودی با لبش نی را سمر
نی جهان را پر نکردی از شکر 
(مولانا)

استاد حسن کسایی نی نواز عشق پرده های ساز را به کنار زد و در پس پرده های راز پنهان شد. او به باغی رفت که ساکنانش بر پرده های آهنگ راه می روند. زمین بهشت با موسیقی فاخر فرش شده است و پذیرای همه کسانی است که در زمین با زیبایی، هم آهنگی و تناسب و انسجام و توازن و تقارن عشق می ورزند وگرنه :

چه کار اندر بهشت آن مدعی را
که میل امروز با حوری ندارد 
(سعدی)

و عجبا از کارگاه خیال هنرمندان که از یک سو غوغای زاغ و زغن و هیاهوی ما و من را می گیرند و از سوی دیگر با زیر و بم آهنگ فرشهای سُندس و استبرق می بافند تا مردمان بر آن پای کوبی کنند و دست افشانند

سّر پنهان است اندر زیر و بم
فاش اگر گویم جهان بر هم زنم 
(مولانا)

زهی سعادت ما که در عصر شکوفایی فناوری زیست می کنیم و می توانیم زیر و بم آن نای خوش نوای را با نوازش انگشتی بر صفحۀ پرنیان آن سیب که هوشمندان و لطیف طبعانی چون" جابز" به ما هدیه کرده اند ، بکشانیم :

سوی سوراخی که نامش گوشهاست
تا به باغ جان که میوه ش هوشهاست 
(مولانا)

بدین موهبت، استاد کسایی پیوسته با ماست و همچنان می تواند از پس پرده با ما راز گوید هر چند که چهرۀ شیرین و نگاه گرم و دلنشین او از پیش چشم ما محو شده است و کدام تسلای خاطر توان یافت برای بازماندگان خاص و عام او که عامۀ ایرانیان در سراسرجهانند ، مگر همان میراث گرانبهایی از الواح صوتی که او برای تسلای خاطر ما به جای نهاده است.

تهران ، 27 خرداد 1391
حسین الهی قمشه ایقطعه ای آشنا بنام سلام با نی ِ کسایی


Excerpt: Dr. Elahi Ghomshei on Hassan Kasaei the Nay player (and Steve Jobs, the Apple former CEO)