۱۳۹۱ تیر ۱, پنجشنبه

ابهت

نذار ابهت ِ هیچ آدم ِ خبره ای تو رو بگیره. اون بهت میگه که:" دوست عزیز، من بیست ساله که این کارمه". 
آدم ممکنه کاری رو بیست سال تموم هم غلط انجام بده.!! 

بعضی ها هیچ وقت نمی فهمن! 
 96 صفحه