۱۳۹۱ خرداد ۲۴, چهارشنبه

آرامش و اکنون

 
 لااو تسه:
 اگه افسرده ای: در گذشته زندگی می کنی
 اگه مضطربی: در آینده زندگی می کنی
 اگه در آرامشی:  همین الان داری زندگی می کنی

1 نظر:

امیر گفت...

با اینحال برای رسیدن به آرامش چه را سختی رو باید پیمود ...