۱۳۹۱ مرداد ۴, چهارشنبه

تفسیر ٍ خویش


و گفت:
کسانی را دیده ام که به تفسیر قرآن مشغولند.
جوانمردان به تفسیر ِ خویش مشغول بُوَند.

- شیخ ابوالحسن خرقانی